Kursy, szkolenia, zajęcia, pomoc

Na co są przeznaczone zyski z reklam?

Program pomocy dla uczniów

potrzebujących dodatkowego wsparcia specjalistycznego i edukacyjnego.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej

Celem projektu jest udzielenie wsparcia specjalistycznego i edukacyjnego uczniom Zespołu

Szkół Łączności im. Obrońców Poczty Polskiej w Gdańsku, potrzebnego do  ukończenia szkoły

i uzyskania wybranego zawodu.

W ramach projektu realizowane są następujące formy wsparcia dla uczniów

naszej szkoły:

 Wsparcie edukacyjne:

 

1

Trening porozumiewania się w jezyku angielskim (1h/tydz.)

 

2

Trening logicznego myślenia (z elementami materiału z matematyki) (1h/tydz.)

 

3

Zajęcia informatyczne z elementami podstaw elektroniki) (1h/tydz.)

 
     

Wsparcie specjalistyczne:

 

4

Indywidualne zajęcia z logopedą i pedagogiem terapeutą (1h/tydz.)

 

5

Terapia pedagogiczna dla uczniów z dysleksją (1h/tydz.)

 

6

Konsultacje indywidualne dla uczniów z dysleksją

 

7

Indywidualna pomoc psychologiczna (terapia) (1h/tydz.)

 
 

W planie:

 

8

Profilaktyka uzależnień – zajęcia grupowe

 

9

Trening radzenia sobie ze złością – zajecia grupowe

 

10

Trening komunikacji interpersonalnej – zajęcia grupowe

 

11

Trening umiejętności uczenia się – zajęcia grupowe

 
 

Uczestnicy nie ponoszą żadnych kosztów udziału w projekcie.

 

W związku z wysokim kosztem zajęć przypadającym na jednego uczestnika, z każdym jest podpisana umowa (w przypadku uczniów niepełnoletnich także z rodzicami).

 

Zgłoszenia:

 

kierownik projektu: Ewa Gajowiak (pedagog szkolny)

tel. 58/ 30 80 165, 0 508 731 841

mail: ewagajowiak@gmail.com

gab. 308, 305.

 

 Realizatorzy:

 

1

Alicja Górska  - nauczyciel anglista

 

2

Magdalena Jabrocka  - psycholog terapeuta

 

3

Agnieszka Kaczmarek  - wykładowca Politechniki Gdańskiej, elektroenergetyk

 

4

Małgorzata Mont  - psychoterapeuta

 

5

Sylwia Och  - logopeda

 

6

Marzena Pycka  - psycholog terapeuta

 

7

Magdalena Stuba  -  pedagog terapeuta

 

8

Wiesława Włodarczyk  - Szady - pedagog

 

9

Eliza Czerka - pedagog, trener

 
10

Aleksandra Jabłonowska - psycholog

 
11

Natalia Gołaszewska - animator polityki środowiskowej

 
12

Aleksandra Błaszkiewicz - animator polityki środowiskowej

 

 

 Kadra zarządzająca projektem:

 

1

Ewa Gajowiak  - kierownik projektu

 

2

Anna Bartosińska  - psycholog, rekrutacja uczestników, ewaluacja projektu

 

3

Eugenia Tomasiewicz - główna księgowa projektu

 

4

Anna Gumienna  - obsługa księgowa projektu

 

5

Marta Pilczewska - obsługa księgowa projektu

 

6

Jolanta Bagnowiec - obsługa księgowa projektu

 

 

Niepowtarzalne, charakterystyczne projekty logo.