aktualnosci
Kursy, szkolenia, zajęcia, pomoc

 

 

 

 

ANNA BARTOSIŃSKA 

_____________________________________________________

Ania Bartosińska

PSYCHOLOG SZKOLNY

Ukończyła studia magisterskie na Uniwer-sytecie Gdańskim. Doświadczenie zawodowe zdobywała w Akademii Medycznej w Gda-ńsku, w poradni psychologiczno-pedagogi-cznej oraz w świetlicy socjoterapeutycznej. W Zespole Szkól Łączności pracuje od 2005r.

      Jej zainteresowania dotyczą procesów psychicznych zachodzących w okresie ado-lescencji, a także psychoterapii. Jej wielką pasją jest jeździectwo. Poza tym w wolnym czasie spotyka się ze znajomymi, czyta książki, ogląda filmy i słucha muzyki.

Ania Bartosińska

 WYKSZTAŁCENIE

 

 - Studia magisterskie: Psychologia 

    (Uniwersytet Gdański),

 - Studia podyplomowe: Szkoła Psychoterapii

    Psychodynamicznej (Krakowskie Centrum

    Psychodynamiczne),

 - Studia podyplomowe: Psychoterapia  

    Psychodynamiczna (Krakowskie Centrum

    Psychodynamiczne),

 - Dzienne Studia Doktoranckie (Akademia

    Medyczna w Gdańsku) – w trakcie

 

EWA GAJOWIAK

_______________________________

PEDAGOG SZKOLNY

 

 

W Zespole Szkół Łączności pracuje od 2004 r. Interesuje się psychologią społeczną, zagadnieniami związanymi z zarządzaniem zasobami ludzkimi w organizacji. Lubi się uczyć;) W wolnych chwilach spotyka się ze znajomymi, czyta książki (ostatnio przede wszystkim fantastykę), ogląda filmy, tańczy (Brodway Dance) i pływa.

 

WYKSZTAŁCENIE

- Studia magisterskie: Pedagogika

  społeczna (Uniwersytet Gdański),

- Studia podyplomowe: Doradztwo

  zawodowe (Uniwersytet Gdański),

- Studia podyplomowe: Zarządzanie

  Zasobami Ludzkimi (Wyższa Szkoła

  Bankowa w Gdańsku).

 

 

 

 

 

Lider Media - reklama