Kursy, szkolenia, zajęcia, pomoc

 

 

 

 

 

 

 

 

Pierwsza Edycja Programu.

Logo Life Skills Trening Umiejętno¶ci Społecznych

Trening Umiejetno¶ci Społecznych.

 

 

 Grupa Ewy Gajowiak

   

    Pierwsza edycja Programu Life Skills for Employability, w naszej szkole, rozpoczęła się w paĽdzierniku 2006 r. My również 'ruszyli¶my' w tym czasie. Zaczęli¶my od poznawania   te-

orii  i  siebie  nawzajem;)  Od  stycznia  praco-

wali¶my nad projektami, których zaplanowanie i realizacja, pozwoliły wykorzystać w praktyce zdobyt± wiedzę. Dzięki zaangażowa-

niu, po¶więceniu czasu i wysiłku włożonego w szkolenia i projekty, udział w Pro- gramie zakończył się sukcesem zarówno dla uczestników jak i dla prowadz±cej grupę:) 18 czerwca 2007 r. w Hotelu Królewskim w Gdańsku odbyło się uroczyste zakończenie I edycji Programu. Wszyscy otrzymali¶my Certfikaty (lub Za¶wia-  dczenia) w języku polskim i angielskim.

 
  Krótkie opisy projektów:

  Vertigo

 Fragment wniosku o dofinansowanie projektu.

Na skutek braku wiedzy na rynku oprogramowania komputerowego wychodzimy naprzeciw wyzwaniu, chcemy by jak największa liczba uczestników dowiedziała się o legalnym oprogramowaniu i darmowym wyposażeniu komputerów. Celem projektu jest zorganizowanie pięciu spotkań, w czasie których uczestnicy zdobęd± wiedz± na temat  korzystania z Linuksa, poznaj± różnicę pomiędzy dystrybucjami (Linuksa) oraz będ± mieli możliwo¶ć wybrać najlepsz± opcję dla siebie.

Poprzez ten cykl spotkań chcemy:

punktor

przekazać uczestnikom wiedzę na temat funkcjonowania systemu  Linux

punktor

u¶wiadomić uczestnikom możliwo¶ci posiadania komputera  z legalnym oprogramowaniem większej rzeszy użytkowników

punktor

rozpowszechnić wiedzę  o "wolnym" oprogramowaniu  poprzez efekt lawinowy (osoby interesuj±ce się wolnymi alternatywami, będ± przekazywały informacje na ten temat swoim znajomym, tamci następnym itd.)

...poszerzać zainteresowania, tak dynamicznie rozwijaj±c± się dziedzin±, jak± jest informatyka.

Grupa realizuj±ca projekt Vertigo  na Targach Projektów w Pałacu Kultury

 Grupa realizuj±ca projekt Vertigo (brakuje Mariusza) na Targach Projektów w Pałacu Kultury 13.04.2007

  Gdańskie Rozrywki  Fragment wniosku o dofinansowanie projektu.

Projekt dotyczy zorganizowania wolnego czasu w soboty dzieciom z Domu Dziecka w okresie do 26 maja 2007. Zamierzamy zabrać dzieci:

punktor

do kina na seans filmowy (film animowany),

punktor

do teatru, gdzie dzieci obejrz± przedstawienie zrealizowane przez arytstów,       a następnie wezm± udział w warsztatach,

punktor

do Muzeum Archeologinczego, gdzie wezm± udział w leckji  po¶więconej tamtyce historyce zwi±zanej z Gdańskiem,

punktor

na basen

punktor

do fabryki słodyczy gdzie dzieci dowiedz± się jak robi się cukierki,

punktor

na spacer po Starym Mie¶cie  w Gdańsku (poszukiwanie "skarbów" z map±), który zakończy się obiadem w Restauracji Sphinx ( z okazji Dnia Dziecka).

 

Grupa realizuj±ca projekt Gdańskie rozrywki (brakuje Kasi) na Targach Projektów w Pałacu Kultury 13.04.2007

  Pierwsz± edycję programu ukończyli:

____________________________________________

1.         Karol Biczkowski (lider projektu Vertigo)

2.         Leszek Dembek

3.         Kasia Fischer (Gdańskie Rozrywki)

4.         Mariusz Gliwiński (projekt Vertigo)

5.         Sławek Górski

6.         Paweł Kępka (projekt Gdańskie Rozrywki)

7.         Adam Miotk (projekt Vertigo)

8.         Patryk Onezorge (Lider projektu Gdańskie Rozrywki)

9.         Daniel Rak (projekt Gdańskie Rozrywki)

10.       Michał Rekowski (projekt Vertigo)

11.       Łukasz Serwatka (projekt Vertigo)

12.       Michał Wi¶niewski (projekt Gdańskie Rozrywki)

 

      13.       Piotr Daniluk (projekt Vertigo)

 

      14.       Robert Ziółkowski (projekt Vertigo)

 

Poza udziałem w zajęciach oraz realizacj± projektów brali¶my udział w spotkaniach z autorami lekcji, ewaluatorami, dziennikarzami, itd.

Byli¶my też na wycieczce w Warszawie (12-13 kwietnia 2007 r.), gdzie uczestniczyli¶my w Targach Projektów. Obie grupy miały swoje stanowiska (zdjęcia wyżej). A w wolnym czasie...

Life Skills - Ewa Gajowiak - Warszawa

fot. Robert Ziółkowski 

...spacerowali¶my...

Life Skills - Warszawa - Sejm

fot.: Karol Biczkowski

...zwiedzali¶my...

Life Skills - Warszawa - Kancelaria  Prezydenta

fot.: Karol Biczkowski

...ogl±dali¶my...

Life Skills - Warszawa - Złote Tarasy

fot. Łukasz Serwatka

... zagl±dali¶my do ciekawych wnętrz ...

Life Skills - Warszawa - Warszawskie Ławeczki

fot. Łukasz Serwatka

... trochę posiedzieli¶my na warszawskich ławeczkach ...

Life Skills - Warszawa - Park

fot. Dawid B±k

...zachwycali¶my się pięknymi miejscami...

Life Skills - Warszawa - Zamek

fot. Dawid B±k

...podziwiali¶my zabytki...

Life Skills - Warszawa - Stare Miasto

fot. Dawid B±k

...przygl±dali¶my się z zafascynowaniem widokom...

Life Skills - Warszawa - Stare Miasto

fot. Dawid B±k

...odpoczywali¶my...

Life Skills - Jan Rokita

fot.: Michał Rekowski

...polowali¶my na polityków...

Life Skills - Warszawa - Metro


...na koniec zmęczeni, do miejsca zbiórki, dojechali¶my metrem;)

 

 

©2007 - 2008 Copyright by Anna Bartosinska  & Ewa Gajowiak – Mykowska  Design by Łukasz Liedtke  All Rights Reserved www.lidermedia.eu