Kursy, szkolenia, zajęcia, pomoc

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lista i adresy instytucji zajmujących się udzielaniem

 informacji i pomocy

 

Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna nr 3

Gdańsk, ul. Wałowa 21

tel. /58/ 301 07 21

___________________________________

PPP nr 3 jest placówką wspierającą naszą szkołę w wypełnianiu zadań wychowawczych i dydaktycznych. Można znaleźć tam pomoc

 

w rozwiązywaniu problemów osobistych, rodzinnych i szkolnych. Istnieje możliwość skorzytania z pomocy: psychologa, pedagoga, doradcy zawodowego, psychiatry i neurologa.

   Poradnia wykonuje też badania kontrolne pod kątem dysleksji rozwojowej aktualne do matury i egzaminu zawodowego (więcej w zakładce: Dysleksja rozwojowa) oraz wydaje orzeczenia o potrzebie indywidualnego nauczania oraz kształcenia specjalnego.

     
 

Kuratorium Oświaty w Gdańsku
Gdańsk, ul. Okopowa 21/27
sekretariat: tel.: (058) 307 73 89,

                 fax: (058) 301 80 23

Kuratorium Oświaty w Gdańsku  
     

Placówki udzielające pomocy w sytuacjach kryzysowych i przemocy   w rodzinie

     
 

Centrum Interwencji Kryzysowej

Gdańsk, Plac księdza Prałata Gustkowicza 13

tel. /58/ 511 01 21

            511 01 22

(ośrodek czynny całą dobę)

 
 

Centrum Praw Kobiet

Gdańsk, ul. Gen. De Gaulle'a 1b/15

tel. /58/ 341 79 15

 
 

Stowarzyszenie Samopomocy "Krąg"

Gdańsk,  ul. Olsztyńska 41

tel. /58/ 301 92 62

 

 

NIEBIESKA LINIA: 0 801 120 002

 

 

Placówki zajmujące się problemami związanymi z nadużywaniem środków odurzających

     
 

Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnienia od Alkoholu  i Współuzależnienia

Gdańsk, ul. Zakopiańska 37

tel. /58/ 301 51 32

 
 

Gdańskie Centrum Profilaktyki Uzależnień od Alkoholu

Gdańsk, ul. Dyrekcyjna 5

tel. /58/ 320 02 56

 
 

Ośrodek Terapii dla Dzieci i Młodzieży

z Rodzin Alkoholowych

Gdańsk, ul. Racławicka 17

tel. 58/ 347 89 30

 
 

Zespół ds. Lecznictwa Miejskiej Komisji

Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Gdańsk, ul. 3-go Maja 6

tel. 58/ 306 46 65

 
 

POMARAŃCZOWA LINIA: 0 801 14 00 68

 
 

Poradnia Profilaktyki i Terapii MONAR

Gdańsk, ul. 3-Maja 6

tel. /58/ 302 04 42

       /58/ 302 63 89

 
 

Poradnia Młodzieżowego Ośrodka Terapeutycznego „Mrowisko”

Sopot, al. Niepodległości 817 A

tel. /58/  550 26 69

       /58/  550 34 77

 
 

Antynarkotykowy telefon zaufania: 0 801 199 990

 

 

Placówki zajmujące się poradnictwem  w innych trudnych sytuacjach

     
 

Gdańskie Centrum Informacji o Sektach

i Nowych Ruchach Religijnych

tel. 0 501 337 277

 
     

Badania na obecność wirusa HIV

     
 

Wojewódzka Przychodnia Skórno – Wenerologiczna

Gdańsk, ul. Długa 84/85

tel. /58/ 301 16 86

 
 

Laboratorium Analiz Medycznych S.C. „Lab-Med”

Gdańsk, ul. Trakt św. Wojciecha 143

tel. 58/ 328 57 14

 

 

Placówki zajmujące się poradnictwem zawodowym

     
 

Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku

Gdańsk, ul. Okopowa 21/27

tel. /58/ 307-75-66

      /58/ 301-80-19

 

Powiatowe Urzędy Pracy

 
   
   Katalog Stron WWW  

Lidermedia - Media mają Lidera!