pomoc - Pedagog i psycholog ZSŁ w Gdańsku

Kursy, szkolenia, zajęcia, pomoc

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

rozporządzenie prawne

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 7 stycznia 2003 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach, nakłada na szkoły obowiązek udzielania pomocy materialnej uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji materilanej.

W naszej szkole pomocą materialną i stypendiami zajmuje się Szkolna Komisja Pomocy Materialnej, której przewodniczącą jest Pani Renata Piskozub.  Wszelkie uwagi i zapytania można kierować zarówno do P. Piskuzub (pok. 109, 110) jak i pedagoga (pok. 308).

 Jakiej pomocy udzielamy:

  1. Dożywianie

Dzięki współpracy z Miejskimi i Gminnymi Ośrodkami Pomocy Społecznej, wpłatom różnych instytucji i osób prywatnych, co roku kilkudziesięciu uczniów naszej szkoły korzysta z bezpłatnych posiłków w stołówce Bursy Gdańskiej (na terenie szkoły).

 

  1. Pomoc materialna:

- podręczniki,

- zeszyty ćwiczeń,

- przybory szkolne (m. in. zeszyty),

- strój szkolny (marynarki, spodnie, koszulki polo, koszule mundurowe,

    emblematy, krawaty).

 

  1. Pomoc w uzyskiwaniu stypendium socjalnego, naukowych (za osiągnięcia w nauce i inne) m. in. opiniowanie wniosków o przyznanie pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów wypłacanych przez Urzędy Miejskie i Urzędy Gmin.

Kuratorium Oświaty w Gdańsku utworzyło katalog 'Pomoc stypendialna'. Szczegóły na stronie KO w Gdańsku: http://www.kuratorium.gda.pl/index.php?c=2&d=5402

 

  1. Informacja o możliwościach uzyskiwania pomocy dla rodziny (pomoc społeczna, środki unijne).

 

  1. Inne rodzaje pomocy (w zależności od potrzeb uczniów            i możliwości szkoły)

 

Oświadczenie o dochodach >>

 

pomoc mundur dożywianie zeszyty pedagog

Lider Media - firma odpowiedzialna społecznie