Strona głównaOrganizacja pracyZajęcia psychoedukacyjneDysleksja rozwojowaPomoc materialna
Life Skills - ogólnie
Kursy, szkolenia, zajęcia, pomoc

Terapia pedagogiczna dla uczniów z dysleksją

Magdalena Stuba, Wiesława Włodarczyk – Szady

 

Zajęcia terapii pedagogicznej są przeznaczone dla uczniów ze stwierdzonymi specyficznymi trudnościami w uczeniu się czyli dyslektyków. Maja one na celu wspomaganie rozwoju funkcji, które są bezpośrednio związane z umiejętnościami czytania i pisania.

 

W trakcie zajęć ćwiczymy procesy percepcji wzrokowej i słuchowej takie jak analiza i synteza oraz pamięć i spostrzegawczość. Znaczące jest też usprawnianie koordynacji pomiędzy poszczególnymi zdolnościami. Ćwiczenia prowadzone są na materiale abstrakcyjnym jakim są figury geometryczne, konkretnym jak rysunki, obrazki oraz literowym dotyczącym głównie rozwijania poprawności ortograficznej.

 

Dodatkowo uczestnicy pracują nad poprawą koncentracji uwagi oraz mają okazję zapoznać się

z wybranymi technikami szybkiego uczenia.
 

Cennym elementem terapii jest praca w grupie, która umożliwia wymianę doświadczeń o sposobach pokonywania trudności w nauce oraz stanowi wsparcie w procesie ich przezwyciężania.

 

Realizacja:

 

- 1 godzina tygodniowo,

- dla uczniów ze zdiagnozowaną dysleksją rozwojową na podstawie opinii,

- dla 20 osób (4 grupy po 5 osób),

 

 

Media Lider Logo